Nudimo sve vrste grafičkih usluga

Grafička priprema – prijelom i dizajn

Prijelom i dizajn knjiga, časopisa, brošura, plakata, letaka i drugih publikacija – priprema za tisak (DTP)

Skeniranje i obrada slika do A2 formata

Skeniranje fotografija, dijapozitiva, crteža, karata, knjiga i obrada – retuširanje, korekcija boja, izoštravanje i dr.

Digitalizacija knjiga i dokumenata

Digitalizacija starih knjiga i časopisa, arhivske građe i fotografija (JPG, TIFF, PDF), obrada i retuširanje

Prijepis (unos) i obrada teksta

Daktilografska usluga – prepisivanje (utipkavanje) tiskanog ili rukopisnog teksta u MS Word

Uređivanje word teksta

Oblikovanje i uređivanje dokumenata pisanih u Wordu, prema pravilima koja se primjenjuju za stručne radove

Kartografija

Izrada preglednih reljefnih vektorskih zemljovida za tisak, iscrtavanje grafikona, tablica i drugih ilustracija

Tisak

U suradnji s renomiranim hrvatskim offsetnim i digitalnim tiskarama osiguravamo kvalitetan tisak

Letci, diplome, posjetnice

Oblikovanje i izrada letaka, diploma, posjetnica, kataloga, cjenika i sličnih grafičkih proizvoda

Uredničke i autorske usluge

Pisanje i uređivanje tekstova i priprema ilustrativnog materijala prema zadanoj temi

Lektoriranje i prevođenje

Lektoriranje tekstova na hrvatskom jeziku, prevođenje s engleskog i njemačkog jezika na hrvatski i obratno

Izrada bibliografija i kazala

Izrada jednostavnih ili složenih bibliografija, tablica, popisa, kazala i slično, obrada arhivske građe

Izrada powerpoint prezentacija

Izrada profesionalnih i preglednih prezentacija za javne nastupe i druge potrebe