Cjenik usluga

Troškovi grafičkih i drugih usluga ovise o opsegu, sadržaju i zahtjevnosti posla.
Želite li ponudu s punim informacijama pošaljite nam upit e-mailom
ili nas nazovite, mob. 091/57 23 209) i u kratkom roku dobit ćete točnu kalkulaciju cijene.

Cijene su iskazane bez PDV-a.
Na veće količine odobravamo posebne popuste.

Grafičke usluge označene zvjezdicom (*) obuhvaćaju i usluge skeniranja i obrade slika, izradu tablica, ispis jedne korekturne verzije, unos korekture i izradu PDF-a za tisak (te se usluge ne naplaćuju posebno).

Usluga Sadržaj usluge Jedinica mjere Cijena
bez PDV-a
Grafička priprema
Grafički prijelom knjiga i časopisa* (ovisno o dogovoru, cijena se formira prema broju efektivnih radnih sati ili prema broju stranica) Grafička priprema – prijelom knjiga s tekstom, bez slika od 6 do 15 kn/str.
cijena na upit
Grafička priprema – prijelom knjiga s tekstom i slikama od 10 do 25 kn/str.
cijena na upit
Grafička priprema – prijelom časopisa, kataloga i drugi zahtjevniji prijelomi s jedinstvenim dizajnom svake stranice od 20 do 100 kn/str.
cijena na upit
Oblikovanje omota knjige omot 300 kn
Oblikovanje letaka A4, A5 300 kn
Grafička priprema (dizajn i oblikovanje)* Oblikovanje jednostavnih oglasa / reklama za časopise i knjige 300 kn
Oblikovanje memoranduma i obrazaca 150 kn
Oblikovanje posjetnica 50 kn
Oblikovanje pozivnica 150 kn
Oblikovanje diploma, priznanja i zahvalnica 50 kn
Oblikovanje drugih tiskanih materijala cijena na upit
Iscrtavanje grafova graf 100 kn
Izrada zemljovida ili sheme sat 150 kn
Dizajn logotipa Oblikovanje logotipa, isporuka u formatima EPS, AI, JPG i GIF logotip 600 kn

Skeniranje, obrada i korištenje fotografija
Skeniranje Skeniranje refleksnih predložaka do formata A4, rezolucija skeniranja 300 dpi, s osnovnom obradom, isporuka u TIF/JPG formatu slika 10 kn
Skeniranje transparentnih predložaka (dijapozitiva i negativa), rezolucija skeniranja 1200 dpi, s osnovnom obradom, isporuka u TIF/JPG formatu slika 10 kn
Skeniranje većih formata (A4 i veće) i većih rezolucija, isporuka u TIF/JPG formatu slika 20 kn
Obrada slika Obrada skeniranih i digitalnih slika: naglašavanje dominantnih boja, podešavanje konstrasta, čišćenje mrlja, pretvaranje u cmyk paletu boja, podešavanje veličine i rezolucije, završno izoštravanje i dr. slika 10 kn
Digitalizacija tiskanih materijala Skeniranje knjiga ili časopisa, rezolucija 300 dpi, isporuka TIF (skenovi) i PDF stranica 10 kn
Vektorizacija bitmapske slike Pretvaranje ili precrtavanje bitmapske slike u vektorski format, isporuka u EPS/AI formatu slika 150 kn
Korištenje fotografije Korištenje fotografija iz naše fototeke u tisku, isporuka u TIF/JPG formatu slika 200 kn
Fotografiranje Fotografiranje na terenu / studijsko fotografiranje, isporuka fotografija u TIF/JPG formatu cijena na upit

Usluge prijepisa, redakture, prijevoda, lekture i korekture
Prijepis teksta
(unos, utipkvanje)
Prijepis teksta – iz otisnutog predloška (ovisno o predlošku i nužnoj obradi) kartica 15 kn
Prijepis teksta na hrvatskom jeziku – iz rukopisa (ovisno o predlošku i nužnoj obradi) kartica 20 kn
Prijepis teksta ili tablice na hrvatskom jeziku – iz otisnutog predloška, s oblikovanjem u MS Wordu ili MS Excellu kartica 25 kn
Prijepis teksta na stranom jeziku – iz otisnutog predloška (ovisno o predlošku i nužnoj obradi) kartica 25 kn
Redaktura Stilsko uređivanje teksta cijena na upit
Lektura Lektoriranje teksta na hrvatskom jeziku cijena na upit
Korektura Korektura teksta na ispisu prijeloma cijena na upit
Uređivanje Dorade / uređivanje diplomskih, magistarskih i doktorskih radova u Wordu od 300 do 800 kn
cijena na upit
Izrada prezentacije Izrada multimedijske prezentacije, isporuka u PPT – powerpoint, EXE ili AVI formatu sat 150 kn

Tisak
Ispis A4 crno-bijeli Ispis A4, crno-bijeli stranica 3 kn
Ispis A4 u boji Ispis diploma / priznanja / zahvalnica / memoranduma i sl. – A4, u boji stranica 5 kn
Digitalni ili offsetni tisak Cijena tiska formira se prema nakladi, formatu i opsegu izdanja, vrsti papira, tipu omota, poslovima dorade i drugim uvjetima cijena na upit

Jedinice mjere
sat = sat efektivnog rada
kartica = kartica teksta, 1800 znakova uključujući razmake i interpunkciju = stranica A4

Ključne riječi / keywords
grafička priprema cijena – dizajn cijena – prijelom cijena – DTP cijena – prepress cijena – prijepis cijena – cjenik – grafički studio – Zagreb