Grafička priprema

DIZAJN • PRIJELOM • PRIPREMA ZA TISAK • DTP

Grafička priprema je vrlo važan i odgovoran dio stvaranja knjige ili časopisa, o kojemu uvelike ovisi vizualni identitet krajnjeg proizvoda. Da bi se od Vaših materijala napravio grafički prijelom koji će biti funkcionalan i lijep potrebno je praktično znanje i iskustvo o svim tehnikama pripreme, tiska i dorade tiskanih proizvoda.

Dugogodišnje praktično iskustvo koje posjedujemo spremni smo vam u potpunosti staviti na raspolaganje. Pripremu za tisak radimo prema našem grafičkom dizajnu ili na osnovu Vaših grafičkih rješenja i zamisli.

Urednik d.o.o. nudi:

  • pregledan i funkcionalan dizajn knjiga ili časopisa
  • bogato iskustvo – prelomljeno 200.000 stranica
  • brigu o poštivanju rokova
  • izradu i obradu ilustracija (fotografije, grafikoni, zemljovidi, vektorske ilustracije)
  • urednost
  • strpljenje za ispunjenje Vaših prijedloga, uz stručno savjetovanje
  • povoljnu cijenu