Izrada baza podataka

Posjedujemo iskustvo u izradi preglednih i funkcionalnih baza podataka u MS Accessu. Izrada baza podataka obuhvaća programiranje i prilagođavanje funkcionalnosti baze prema Vašim potrebama.

U našoj ponudi su gotove baze podataka za uredsko poslovanje i za udruge potrebe

  • aplikacija za prodaju i fakturiranje (izdavanje i evidentiranje ponuda i računa)
  • adresar i telefonski imenik
  • evidencija kupaca / članova / pretplatnika
  • vođenje bibliografskih podataka

Osim izrade baze podataka, za Vas možemo obaviti i unos manjih i većih količina podataka u bazu.