Izrada bibliografija i kazala

Za knjigu koju pripremate ili za potrebe predstavljanja na internetu, Urednik d.o.o. može izraditi složene bibliografske bilješke, kazala, tablice i baze podataka. Sistematično ćemo obraditi manje ili veće količine podataka i uobličiti ih za jednostavno i funkcionalno korištenje.

Izrada:

  • bibliografija
  • indeksnih kazala
  • kronika / kronologija
  • arhivskih evidencija
  • složenih tabličnih popisa
  • baza podataka