Letci, diplome, posjetnice

Ostaviti dobar dojam urednim i preglednim dizajnom nije jednostavno. Odabirom i primjenom odgovarajućeg dizajna, formata i materijala za manje tiskarske proizvode pobrinut ćemo se da dobijete upravo ono što Vam treba.

U našoj ponudi su:

  • diplome, zahvalnice i dr.
  • propagandni letci
  • plakati
  • katalozi proizvoda i usluga
  • cjenici
  • posjetnice / vizitke
  • pozivnice
  • kalendari
  • memorandumi
  • logotipi